Multaj en la mondo subskribis la peticion ! Kaj Vi ?

Ambaŭ francaj entreprenoj favoras Esperanton, kaj subtenas tiun internacian peticion.
Ces deux entreprises françaises sont favorables à l'espéranto et soutiennent la pétition internationale.

en la irlanda/irlandais

 

 

Esperanto:


Cén fáth go bhfuil sé seo tábhachtach


Comhionannas na dteangacha agus na gcultúr, sin ceann de bhunphrionsabail an Aontais Eorpaigh  Ós rud é go bhfuil 24 theanga oifigiúla ann, is deacair an prionsabal sin a urramúAgus tá an Béarla chun tosaigh faoi láthair i gcomparáid leis na teangacha eileMar shamplais é an Béarla an t-aon teanga oibre i mBanc Ceannais na hEorpa.  Bíonn Eorpaigh gan Bhéarla faoi mhíbhuntáisteRoghnaigh Esperantoteanga neodrach shofhoghlamthamar theanga AE, leis an ngaol idir na pobail Eorpacha a chothromúIna theannta sin, chumasódh teanga uile-Eorpach idirphlé Eorpach ina bhféadfadh na náisiúin uile a chéile a thuiscint; sa tslí sin, chruthófaí Eoraip níos daonlathaíIna theannta sindar le tuarascáil an Ollaimh François Grin, dá spreagfaí foghlaim Esperanto, choigleofaí  25 billiún euro sa bhliain i gcomparáid lena bhfuil ar siúl faoi láthairtoisc gur fusa Esperanto deich n-uaire ná teangacha eile

Esperanto ina teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaighanois!

 

Táimidne, saoránaigh na hEorpa, ag éileamh go bhfógrófaí Esperanto ina 25ú teanga den Aontas Eorpach, chun Eoraip níos daonlathaí agus níos cothroime a chruthú, cothrom na Féinne do gach teanga agus do gach cultúr san Eoraip a chinntiú. Roghnaigh Esperanto agus beidh céim bhreise sroichte i dtógáil na hEorpa. Ní hann do phlé ar an leibhéal Eorpach faoi láthair.  Ní leor don Eoraip a bheith eacnamaíoch, ní mór di bheith ina hEoraip na ndaoine freisin. 

http://www.avaaz.org/en/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/

_________________________ 
 

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Connexion