Multaj en la mondo subskribis la peticion ! Kaj Vi ?

Ambaŭ francaj entreprenoj favoras Esperanton, kaj subtenas tiun internacian peticion.
Ces deux entreprises françaises sont favorables à l'espéranto et soutiennent la pétition internationale.

en la litova/lietuvių

 

Pareiškimas Nr. 1

 

Ponios ir ponai,

nuo 2013 metų vasario pradžios pasirašoma internete paskelbta peticija. Taip, ramiai, be triukšmo, diena po dienos žmonės iš viso pasaulio, jau daugiau nei iš 104 šalių pritarė kreipimuisi, kurį pateikė Ĵoaneso de Divonne (tarti de Divon’), šios peticijos,  autorius : "Esperanto, oficiali Europos Sąjungos kalba, jau dabar!"

Ji randama šiuo adresu:

http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ ir yra tiesiogiai prienama pasirašymui  dar devyniomis kitomis kalbomis (anglų, arabų, korėjiečių, vokiečių, ispanų, italų, japonų, portugalų ir rusų). Akivaizdu, kad peticijos tekstas yra ir Esperanto kalba bei šiuo metu randamas dar 13 kitų kalbų: albanų, kinų, danų, hebrajų, katalonų, gruzinų, lietuvių, oksitonų, olandų, lenkų, rumunų, ukrainiečių ir vietnamiečių, deja, internetinė svetainė Avaaz nesuteikia galimybių kitiems papildomiems, tiesiogiai pasiekiamiems puslapiams. Tik šiuo metu yra tokia padėtis, nes mes tikimės, kad mums pasiseks ir kad žengsime pirmyn. Esperantininkai ir tie 13 kitakalbių gali peticiją pasirašyti tik per tuos puslapius, kurie yra tiesiogiai pasiekiamomis kalbomis. Ši peticija taip pat randasi Facebook adresu:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

Pažymėtina, kad Johanesas yra 16-metis jaunuolis. Jis mokosi gimnazijoje Kostarikoje ir ten jam kilo idėja kaip iššūkį visam pasauliui paskelbti peticiją, kuri savo provokuojančiu pavadinimu paskatintų pilietiškai susimąstyti visos planetos žmones.

Taip, žmonėms yra būtina tarptautinė kalba komunikavimui. Taip, ta tarptautinė kalba ekzistuoja ir visa žmonija gali ją naudoti nuo 1887. Taip, Esperanto yra ta kalba, nes ji atitinka visus kriterijus būtinus tokiai veiklai. Taip, Esperanto turi savyje visas vertybes, kurios suteikia galimybę žmonėms suartėti, nesvarbu iš kokios šalies jie būtų kilę.

Ne, anglų kalba negali būti pasirinkta ir akivaizdu, kad neturi būti primesta, nes ji neatitinka lengvo mokymosi ir lygiateisiškumo kriterijų, kurie yra būtini tinkamam tarptautiniam bendravimui.

Dabar mes esame maža grupelė dirbanti šios peticijos labui. Viskas yra darytina. Mes pradedame tuoj, ramiai, tvarkingai ir lėtai, nes mes turime laiko. Faktiškai, mes manome, kad privalu numatyti jog tai bus ilgalaikis reikalas ir mes jau pasirinkome, kad pirmasis žingsnis bus 2020-2022. Sekančiame pareiškime mes paaiškinsime priežąstį ir pateiksime kitą informaciją, kuri su laiku, po truputį, darysis vis svarbesnė.

Jau dabar  veta žinoti, kad mus iki gegužės 16 pasiekė 5000-asis parašas. Tai buvo žmogus iš Sudano.

Labai svarbu, kad jūs jau dabar žinotumėte, kad mes kuriame naują internetinę svetainę specialiai skirtą tik šiai peticijai ir visiems dalykams susijusiems su ja. Ji bus mūsų veiklos proto-centras. Net jei ši mūsų svetainė dar nėra veikianti štai jos adresas: http://tuj.free.fr

Savo pirmą pareiškimą parašytą prancūzų ir Esperanto kalbomis baigiame trimis kreipimaisis:

1)   Nevenkite šią peticiją išplatinti savo aplinkoje.

2) Tie kurie manote, kad sugebate, sutikite atsiųsti mums šio pareiškimo vertimą į savo gimtąją kalbą. Faktiškai, šita svetainė yra daugiakalbė ir išversta į kiek galima daugiau kalbų.

3) Taip pat mums reikia elektroninių adresų iš viso pasaulio ir nacionalinių E- sąjungų, ir visų pasirašiusių ir visų kurie planuoja pasirašyti.

Laikinai informaciją prašau kol kas siųsti šiuo adresu: <thierry_saladin@yahoo.fr>

Tiek šiam kartui, dėkui už jūsų dėmesį.

Tik kartu veikiant mums pasiseks.

Iki greitai, gerbiami bendraminčiai.

 

Tuj.free komanda 

 

(El Esperanto tradukis s-ino Gražina Opulskiene)

________________________________

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Connexion