Multaj en la mondo subskribis la peticion ! Kaj Vi ?

Ambaŭ francaj entreprenoj favoras Esperanton, kaj subtenas tiun internacian peticion.
Ces deux entreprises françaises sont favorables à l'espéranto et soutiennent la pétition internationale.

en la nederlanda/nederlands

 

Een gelukkig 2015 voor iedereen!

 

                                                Indiaanse legende,

Volgens de legende was er op een dag een enorme bosbrand. Alle dieren waren verschrikt en verbijsterd, terwijl ze hulpeloos de ramp aanschouwden. Alleen de kleine kolibrie deed een poging door met zijn snavel enkele druppels te verzamelen om op het vuur te gooien. Na een tijdje, dat lachwekkende geworstel beu, zei het gordeldier: “Kolibrie! Ben je gek? Met die paar druppels water kun je geen brand blussen!”                                                                      

En de kolibrie antwoordde: “Dat weet ik wel, maar ik draag mijn steentje bij”. 

 

(Tradukis el Esperanto al la nederlanda s-inoj An Olijslagers, Det Koning, Katja Lödör, Marije van Erp, Margriet Overbeek,  kaj s-roj Henri Schutters, Cyreen Knockaert. S-ino Maria Rijpert kunordigis la tuton.) 

______________________

 

 

 

12/10/2014

Mededeling Nr. 3

 

Het project “TUJ” gaat verder. 

Wat betreft de petitie: de teller van Avaaz stond op 8494 op 11 oktober 2014 om middernacht (Parijse tijd), maar voor ons die hiermee bezig zijn, is het juiste resultaat 8631. Het verschil doet er niet toe, alleen het feit dat het aantal ondertekeningen groeit, is belangrijk. Het groeit langzaam, maar gestaag. 

Wij maken je erop attent, dat je de petitie hier kunt vinden. 

We beschikken over 16 versies, die rechtstreeks zijn te raadplegen en in totaal 36 talen. Wij verwachten nog een versie in het Armeens, het Tsjechisch en het Lets.

Wij hebben al lezingen over het project gehouden in verschillende Europese steden:

België negenmaal

Frankrijk achtmaal

Spanje tweemaal

Nederland tweemaal

Italië eenmaal

Kroatië eenmaal

Als je wilt dat wij naar jouw woonplaats komen om een lezing te geven, neem dan contact met ons op via onderstaand adres.

We moeten vaststellen, dat de informatie niet vlot verspreid wordt. Zoveel Esperantisten hebben nog niets vernomen over deze petitie terwijl ze al in februari 2013 gelanceerd werd, dus al meer dan achttien maanden geleden.

Over het project “TUJ” dat nog uitgebreider is, spreken we nu niet.

Toch moeten we constateren, - en het is zeer bemoedigend - dat telkens na een lezing er een nieuw enthousiasme ontstaat met nieuwe ondertekeningen als gevolg. Nieuw enthousiasme, dat is zeker, en niet alleen plaatselijk. Het blijkt, dat de mensen die aanwezig waren niet alleen zelf ondertekenden, maar dat zij de informatie doorstuurden naar hun vrienden, via sociale media.

Voor die niet-Esperantisten waarvan de moedertaal nog ontbreekt, is het netwerk “TUJ”, waarop je op dit moment bent, niet toegankelijk.

Betreffende het project zelf, ook dit evolueert, maar in stilte. Vorig jaar lanceerden we een wit T-shirt met het vijfkleurige logo van de petitie en met de slagzin:

Velen in de wereld ondertekenden de petitie! Jij ook?

Dit T-shirt is te koop, maar spoedig voegen we hierover een speciale bladzijde toe aan de startpagina.

We onderhouden contacten met het Hoofdkantoor van de UEA in Rotterdam, en hopen toestemming te krijgen om een lezing te geven in juli volgend jaar tijdens het 100ste Wereldcongres in Lille.

En we hebben nog andere ideeën……

Als er vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met Thierry Saladin op het volgende e-postadres:

Thierry_saladin@yahoo.fr 

Alleen samen zullen we slagen. 

Tot gauw allemaal.

Het team van tuj.free.fr

 

(Tradukis el Esperanto al la nederlanda s-inoj An Olijslagers, Det Koning, Katja Lödör, Marije van Erp, Margriet Overbeek,  kaj s-roj Henri Schutters, Cyreen Knockaert, Simon Smits. S-ino Maria Rijpert kunordigis la tuton.)

 

 ______________________

 

Mededeling Nr.2

 

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van het project.

Allereerst moet u weten dat, als het over het project gaat, wij alles voorzien wat gedaan moet worden met en rondom de petitie. Verder is de internationale petitie bij Avaaz enkel een gedeelte van het project. Wij hebben Ĵoaneso, de initiatiefnemer van de petitie, er gemakkelijk van kunnen overtuigen om de petitie als een middel te zien. Daarover vertellen we meer in een volgende mededeling.

Terugkijkend op de zaak, moeten we deze als langdurig beschouwen om diverse redenen:

1e: zelfs als we in het komende jaar het aantal van een miljoen zouden halen, dan zal dat zeker niets veranderen.

Waarom? Heel eenvoudig, omdat ons idee te maken heeft met een stevige tegenwind. Zo is het nu eenmaal.

Hoewel de E.U. zich gunstig voordoet ten aanzien van meertaligheid, maakt ze hypocriet genoeg wel de weg vrij voor het Engels, meer precies gezegd voor de globalisering. Hoofdzakelijk voor de niet-Esperantisten zal dit meer in detail worden uitgelegd op de website.

2e: ten gevolge daarvan, zal deze petitie, bijvoorbeeld in het komende jaar, niet aangeboden worden aan eender welke officiële Europese instantie en zelfs niet in 2015. Integendeel, wij willen deze petitie gebruiken als een middel om een debat op wereldschaal op gang te brengen. Wij willen immers dat in alle landen, en niet alleen in de Europese landen, een debat gevoerd wordt, om aan de mensen de talenkwestie in de wereld voor te stellen en vooral (de talenkwestie) in de Europese Unie.

3e: De petitie zal ooit aangeboden worden. Met andere woorden, enkel wanneer we beschikken over een internationale lobby, die bij de Europese instanties een gemeenschappelijke neutrale taal, namelijk het Esperanto, bepleiten.

Bestaat deze lobby al? Natuurlijk niet!

Moet ze er ooit komen? Natuurlijk wel!

Wie zal deelnemen aan deze lobby? Wij, de Esperantisten, en diegenen die nog geen Esperanto kennen. Daaraan is geen tekort!

4e: Wanneer die lobby voldoende indruk kan maken, kunnen wij ons in samenwerking met de officiële Esperanto-instanties afvragen, of dat het juiste moment is om de petitie aan te bieden?

Intussen is er veel te doen, daarop komen we terug in de volgende mededeling.

Een ander punt: wij bouwen voortdurend aan onze startpagina “TUJ”, waarvan het adres is: http://tuj.free.fr

Wij proberen zoveel mogelijk vertalers aan te trekken. Dat is ook belangrijk. Inderdaad om er in te slagen niet-Esperantisten te bereiken, is het éérst en vooral vereist, dat die website in de moedertaal van de bezoekers is. Tot nu toe ontbreken er vrijwilligers voor veel talen. Behalve voor het Italiaans, het Litouws, het Portugees en het Nederlands.

 

Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig 2014, en tot de volgende mededeling.

 

Voorlopig kunt u schrijven naar dit e-mailadres:

thierry_saladin@yahoo.fr

 

Het is voor vandaag voldoende en wij danken u voor uw aandacht.

Alleen samen zullen we slagen!

Tot gauw, geachte vrienden!

 

Het team van tuj.free.fr 

 

N.B. Bezoek ook de pagina “beweging is overal” (Moviĝo ĉieas) waar zojuist een nieuwtje verscheen.

 

(Tradukis el Esperanto al la nederlanda s-inoj An Olijslagers, Det Koning, Katja Lödör, Marije van Erp, kaj s-roj Henri Schutters, Cyreen Knockaert, Simon Smits. S-ino Maria Rijpert kunordigis la tuton.)

______________________


Mededeling nr. 1


Dames en heren,

Sinds februari 2013 is een petitie, met als titel “Esperanto, de officiële taal van de Europese Unie, nu!” op internet geplaatst. Intussen hebben mensen uit 104 landen, wereldwijd, de oproep ondersteunt.

Ĵoaneso van Divonne bedacht de tekst van deze petitie. Dit is terug te vinden op: http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lue/ rechtstreeks toegankelijk in 9 talen: (Engels, Arabisch, Koreaans, Duits, Spaans, Italiaans, Japans, Portugees en Russisch). Uiteraard is de tekst van de petitie ook toegankelijk in het Esperanto en in 14 andere talen:

(Albanees, Chinees, Deens, Hebreeuws, Catalaans, Georgisch, Litouws, Maltees, Okcitaans, Nederlands, Pools, Roemeens, Oekraïens en Vietnamees). Momenteel stelt Avaaz, de eigenaar van de website, geen extra pagina’s beschikbaar voor nog meer talen, maar wij hopen, dat de zaak nog zal evolueren.

De Esperantosprekers en de sprekers van de genoemde 14 talen kunnen slechts ondertekenen via de rechtstreeks toegankelijke bladzijden en dus via die betreffende talen. De petitie is ook toegankelijk via facebook: http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun.

Ĵoaneso is een 16 jarige gymnasiast uit Costa Rica, hij kwam op het idee om deze petitie, met een opmerkelijke titel, wereldkundig te maken, als een uitdaging voor de hele mensheid.

Ja, mensen hebben een internationale taal nodig om te communiceren.

Ja, die internationale taal, Esperanto, bestaat en is al vanaf 1887 voor iedereen beschikbaar.

Ja, Esperanto maakt het mogelijk dat mensen met elkaar in contact komen, ongeacht het land   van herkomst.

Nee, het Engels kan hiervoor niet gekozen worden en mag niet worden opgedrongen, want het mist de criteria, die nodig zijn voor een eerlijke communicatie, namelijk gemakkelijk te leren en gelijkwaardigheid.

 

Wij werken nu met een klein team aan deze petitie, alles moet nog worden opgezet. Wij zullen rustig, op een ordelijke manier en langzaam beginnen, want we hebben de tijd. Feitelijk moeten we deze zaak op lange termijn bekijken en we hebben gekozen dat de eerste stap zal plaatsvinden in 2020 – 2022.

In een volgende mededeling zullen we de reden van deze keuze toelichten en eveneens andere, actuele informatie doorgeven. Intussen hebben we, op 16 mei jl., al de 5000ste ondertekening (van een Soedanees) ontvangen.

Het is belangrijk voor u om te weten dat wij een geheel nieuwe startpagina bouwen, speciaal voor deze petitie en alles eromheen. Het zal het zenuwcentrum zijn van onze activiteiten en bereikbaar op het volgende adres: www.tuj.free.fr

Wij eindigen deze 1e mededeling met 3 memo’s:

  1. Aarzel niet deze informatie te delen en de petitie kenbaar te maken.
  2. Degene die zich geroepen voelt en het met ons eens is, kan ons een vertaling van deze verklaring in zijn/haar moedertaal sturen. De startpagina zal t.z.t. meertalig zijn.
  3. Wij hebben, wereldwijd, e-postadressen nodig van Esperantisten en van de nationale Esperanto verenigingen.

Voorlopig a.u.b. antwoorden op onderstaand adres:

thierry_saladin@yahoo.fr

Bedankt voor uw aandacht en alleen samen zullen we slagen,

Tot later,

 

Het team van tuj.free.fr

(El Esperanto tradukis s-inoj Det Koning kaj Maria Rijpert)

___________________________________

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Connexion