Multaj en la mondo subskribis la peticion ! Kaj Vi ?

Ambaŭ francaj entreprenoj favoras Esperanton, kaj subtenas tiun internacian peticion.
Ces deux entreprises françaises sont favorables à l'espéranto et soutiennent la pétition internationale.

Kiel helpi nin

 

1) bone kompreni, ke necesos multe da tempo, por ke ni atingu ian rezulton. Ni devas rigardi tiun aferon longdaŭra.

2) la unua celo, kiun ni devas antaŭvidi estas la jaroj 2020-2022. Ni klarigos poste la elekton de tiuj datoj.

3) intertempe kaj ekde nun, estas forte konsilinde, ke vi mem organizu kunvenon por la esperantistoj, kaj nur por ili, en via urbo aŭ regiono, por ke Thierry Saladin venu al vi por prezenti prelege nian aferon. Ankoraŭ multe da esperantistoj en Francio, aŭ ne aŭdis pri tio, aŭ bezonas klarigon.

4) pro la sama kialo, necesas ankaŭ organizi turneon eksterlande, lando post lando, eventuale landoj post landoj en Eŭropo por komenci. Por tion fari, bonvolu kontakti Thierry Saladin ĉe lia retadreso: <thierry_saladin@yahoo.fr>

5) kiam grupo de esperantistoj estas informita, kaj tute konvinkita pri tio, kio farendas, necesas, ke ĝi organizu en sia urbo prelegon en la nacia lingvo pri la Eŭropa Unio, sed laŭ la vidpunkto de la lingvoj aŭ de la komunikado.

6) tiu prelego devus esti organizita ĉiujare, kaj regule en la sama urbo. Fakte, tro multe da homoj, eĉ kleraj, ankoraŭ ne konscias pri la lingvaj problemoj. Nur tiamaniere, ni povos iom post iom arigi kelkajn homojn al tiu ideo de justa komunikado. Ni memorigas al vi, ke ĝuste "justa komunikado" estas la temo de la jaro 2013 far Universala Esperanto-Asocio. Tamen, por ni la esperantistoj, tiu temo devos esti konstante la kerno de nia agado al la ekstero de la movado.

7) necesas ankaŭ kompreni, ke se ni, la esperantistoj, ne farus tion, kiu, anstataŭ ni, povus tion fari. Zamenhof mem diris, ke la esperantistoj devas agadi, por ke la ideo de internacia lingvo progresu en la kapoj.

8) necesas ankaŭ arigi retadresojn de Eo-grupoj en via regiono aŭ retadresojn de la esperantistoj ne nur en Francio, sed en cîuj landoj. Ju pli da retadresoj ni kolektos des pli ni progresos en la komunikado. Ni revenos al tiu ĉi punkto en la paĝo « Kial ni restu en rilato ».

9) ni bezonas tradukistojn, aŭ pli precize tradukistaron en ĉiuj landoj, por ke la hejmpaĝaro estu komprenebla por ĉiu ajn.

10) vi bone komprenas, ke estas ja la esperantistoj, kiuj komence subskribos la peticion, sed necesas ankaŭ kaj ĉefe, ke la neesperantistoj siatempe subskribu ĝin. Tial, ili estu bone informitaj pri nia afero, kaj tiuj ĉi, vizitante la hejmĝaron, devos kompreni pri kio temas. Do, se la lingvo parolata de la vizitanto estas disponebla en tiu retejo, tio faciligos al li (aŭ ŝi) la komprenon de nia afero.

11) por ŝpari tempon por la tradukistoj, kaj cêfe por la lingvoj ekzistantaj ĉe Guglo, la Ret-serĉilo, ni pretas iom partopreni en tiu traduklaboro, submetante la tekston tradukotan al la traduk-softvaro de Guglo. Tiam la teksto estos tajpita. Poste, al la tradukisto restos la ĉefa tasko : kontroli kaj korekti la neeviteblajn strangaĵojn, laŭbezone rekonstrui la frazojn faritajn de la maŝino. Tiel, fuŝ-traduko far Guglo iĝos homa kaj bona traduko. 

12) ni forte deziras, ke tiu hejmpaĝaro estu plurlingva. Pro tio, la diversaj tradukistoj estos la pilieroj de la projekto, kaj ili devos senti sin tiaj. Grandparte dank’al ilia laboro, ni sukcesos allogi iom post iom aliajn homojn ne Esperanto-parolantaj. Tial, necesas, ke ĉi-lastaj vizitu la hejmpaĝaron en sia lingvo, kiel jam dirite.

13) se vi havas demandon aŭ proponon pri la projekto, la retejo, aŭ io ajn, faru, sendante la mesaĝon provizore al tiu ĉi retadreso: <thierry_saladin@yahoo.fr>

(daŭrigota)

Sous-menu

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Connexion